25,73 0,59%
Open25,60 Vorig slot25,58
Hoog25,80 Volume150.069
Laag25,55 Tijd14:47:06
Bied (14:33)25,73
Laat (14:33)25,75
Hoog jaar33,45
Laag jaar24,50
Beurskapitalisatie5.943.000.000
Uitgegeven effecten230.996.192
AGS BE0974264930
Analisten (19)
Community (231)
Geef zelf een aanbeveling

evolutie 52 weken

24,50
29/07/14
33,45
04/03/14
 
25.73
 

Analyse (26/08/2014)

Aandelen screener
Weekvol. / gem. weekvol. Weekvolume/gem. volume
Het gemiddelde dagvolume in het aandeel in de afgelopen week in verhouding tot het gemiddeld dagvolume over het afgelopen jaar. Een ratio hoger dan 1 geeft aan dat het aandeel drukker verhandeld wordt dan normaal, en omgekeerd.
0,73
Volatiliteit Volatiliteit
Meet de beweeglijkheid van het koersverloop van aandelen. Wiskundig is het de standaardafwijking van de dag-op-dagbewegingen van de aandelenkoers uitgedrukt op jaarbasis. Een defensief aandeel heeft een volatiliteit van gemiddeld 20%, wat betekent dat er 68% (1 standaardafwijking) kans is dat de koers over een jaar minder dan 20% lager of hoger zal noteren.
22,18
Beta Beta
Dit cijfer geeft de marktgevoeligheid van het aandeel aan en is tevens een maatstaf voor het risico dat gepaard gaat met een belegging in het aandeel. Een beta hoger dan 1, geeft aan dat dit aandeel een hogere volatiliteit vertoont dan de markt. In theorie zou dit moeten betekenen dat het betreffende aandeel in een stijgende markt sterker stijgt dan de onderliggende markt. In een dalende markt staat daar een sterkere daling tegenover.
1,20
+/- Procentuele afwijking t.o.v. het 50-daags en 200-daags gemiddelde
Het 50-daags (200-daags) gemiddelde is een trendlijn van de koersontwikkeling die wordt vastgesteld door na elke beursdag het voortschrijdend gemiddelde van de slotkoersen van de afgelopen 50 dagen (200 dagen) te berekenen. De afwijking van de laatst gekende koers tegenover deze gemiddelden geeft mogelijk een indicatie van een meer dan normale stijging of daling van het aandeel gedurende de laatste dagen of weken.
200D gem. 50D gem.
  -7,12% -15,24%
2013 2014 2015
Courante winst per aandeel Courante winst per aandeel
De winst per aandeel exclusief uitzonderlijke elementen en afschrijving van goodwill.
2,07 3,12 3,35
Dividend per aandeel Dividend per aandeel
Het brutodividend dat betrekking heeft op een boekjaar, en in het daaropvolgende jaar wordt uitbetaald.
1,49 1,59 1,76
Ev/Ebitda EV/EBITDA
De waarde van de onderneming (entreprise value) berekend door de som van de marktkapitalisatie en de netto-schuldpositie, in verhouding tot de bedrijfskasstroom of earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.
5,00 4,82 --
Koers/courante winst Koers/courante winst
De verhouding van de koers tegenover de courante winst. Wanneer we dit cijfer vergelijken met andere aandelen uit dezelfde sector kan dit een indicatie geven over een al dan niet dure waardering van het aandeel. Bij de Europese aandelen wordt de K/CW-verhouding berekend op basis van de verwachte winst voor de volgende 12 maanden.
12,34 8,19 7,64
Dividendrendement Dividendrendement
Geeft de verhouding weer van het brutodividend ten opzichte van de huidige koers.
5,83 6,21 6,86
Koers/boekwaarde (intr. w.) Koers/boekwaarde
De verhouding van de koers tegenover de boekwaarde (het eigen vermogen per aandeel). Bij Belgische bedrijven wordt de laatst gepubliceerde boekwaarde genomen, bij holdings en vastgoedbevaks de intrinsieke waarde. De ratio wordt vaak gebruikt voor de waardering van traditionele bedrijven.
0,63
PEG Ratio PEG ratio
De price-earnings-to-growth ratio zet de koerswinstverhouding van het aandeel af tegenover de winstgroei, waarbij de winstgroei gedefinieerd wordt als de gecumuleerde stijging van de winst tussen 2008 en 2009 omgezet op jaarbasis. Een cijfer kleiner dan 1, wijst op een relatief 'goedkoop' aandeel. Een cijfer hoger dan 1 wijst op een relatief 'duur' aandeel. De PEG-ratio wordt vooral gebruikt bij groei-aandelen.
1,72
Aantal analisten Aantal analisten
Het aantal analisten die over de laatste 75 dagen hun winstvoorspelling aan Thomson IBES hebben doorgestuurd. Dit geeft een indicatie over de relevantie van de opinie en de actieve opvolging van een aandeel.
19
Aanbeveling Aanbeveling analisten
De Tijd bundelt de aanbevelingen voor individuele aandelen door professionele analisten. Het gemiddelde wordt berekend op basis van de adviezen die hoogstens 75 dagen oud zijn. Hoe hoger het cijfer (maximum 5 sterren), hoe positiever analisten zijn. Een cijfer dicht bij 1 geeft aan dat analisten zich negatief uitspreken over het aandeel. Meer info
3,50
Consensusvoorspelling laatst geüpdatet op 26/08/2014 om 23:45. Bron: THOMSON

Kerncijfers

Rendement in % 6,70 (2013)
Rendement op totale activa 0,80 (2013)
Winstmarge in % 0,00 (2013)
Current ratio 0,00 (2013)
Solvabiliteit in % 0,00 (2013)
Aantal werknemers 0 (2013)
Aantal aandelen (in duizenden) 228.700 (2013)
Beurskapitalisatie 7.078.000.000 (2013)
Koers einde boekjaar 30,95 (2013)

Verrichtingen

Van
Tot

Berichten

29.07.14 - Ageas

De handel van de gewone aandelen AGEAS op EURONEXT BRUSSELS zal onder de volgende
voorwaarden worden hervat:
Voortzetting van de handel op 29/07/2014 2:45 pm
Reden Publicatie van een persbericht
Product naam: AGEAS
ISIN code: BE0974264930 Euronext code: BE0974264930
Handels symbol: AGS

29.07.14 - Ageas

De notering van de gewone aandelen AGEAS is geschorst op EURONEXT BRUSSELS onder de volgende
voorwaarden:
Schorsing: 29/07/2014 11:47 am
Reden: Op verzoek van de FSMA in afwachting
van een bericht
Product naam: AGEAS
ISIN code: BE0974264930 Euronext code: BE0974264930
Handels symbool: AGS

03.07.14 - Ageas

Als gevolg van de vermindering van 2.489.921 gewone aandelen uitgegeven door AGEAS, zal het
uitstaande aantal gewone aandelen als volgt gewijzigd worden vanaf 04/07/2014:
Oud aantal uitstaande aandelen: 233.486.113
Aantal geannuleerde aandelen: 2.489.921
Nieuw aantal uitstaande aandelen: 230.996.192
Reden: Cancellation of 2.489.921 own shares on 30/04/2014
Productnaam: AGEAS
ISIN code: BE0974264930 Euronext code: BE0974264930
Symbool: AGS

Reporting

Benaming ISIN Laagste Hoogste Volume
Ageas BE0974264930 25,58 25,58 16.000
Ageas BE0974264930 26,00 25,88 50.033
Ageas BE0974264930 29,59 29,59 20.000
Ageas BE0974264930 29,98 29,98 10.000
Ageas BE0974264930 29,67 29,65 43.850

Schorsingen

Effect ISIN Code Vanaf Tot en met
Ageas BE0974264930 29.07.14 (11:47) 29.07.14 (14:45)

Wijzigingen aantal effecten

Effect Datum ISIN Code Uitgegeven
Ageas 03.07.14 BE0974264930 230.996.192

Contactgegevens

Naam bedrijf Ageas
Adres Markiesstraat 1
Postcode 1000
Gemeente Brussel
Land Belgium
Sector Life Insurance
Telefoon +32 (0)2 557 57 11
Fax +32 (0)2 557 57 50
E-mail info@ageas.com
Website www.ageas.com
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor abonnees van De Tijd Digitaal, Digitaal + Weekend of Compleet.