12,58 -1,10%
Open12,61 Vorig slot12,72
Hoog12,66 Volume15.013
Laag12,50 Tijd17:35:00
Bied (17:35)12,55
Laat (17:37)12,60
Hoog jaar18,42
Laag jaar11,85
Beurskapitalisatie380.000.000
Uitgegeven effecten30.280.344
GLPG BE0003818359
Analisten (8)
Community (39)
Geef zelf een aanbeveling

evolutie 52 weken

11,85
11/08/14
18,42
27/02/14
 
12.58
 

Analyse (28/08/2014)

Aandelen screener
Weekvol. / gem. weekvol. Weekvolume/gem. volume
Het gemiddelde dagvolume in het aandeel in de afgelopen week in verhouding tot het gemiddeld dagvolume over het afgelopen jaar. Een ratio hoger dan 1 geeft aan dat het aandeel drukker verhandeld wordt dan normaal, en omgekeerd.
0,35
Volatiliteit Volatiliteit
Meet de beweeglijkheid van het koersverloop van aandelen. Wiskundig is het de standaardafwijking van de dag-op-dagbewegingen van de aandelenkoers uitgedrukt op jaarbasis. Een defensief aandeel heeft een volatiliteit van gemiddeld 20%, wat betekent dat er 68% (1 standaardafwijking) kans is dat de koers over een jaar minder dan 20% lager of hoger zal noteren.
30,85
Beta Beta
Dit cijfer geeft de marktgevoeligheid van het aandeel aan en is tevens een maatstaf voor het risico dat gepaard gaat met een belegging in het aandeel. Een beta hoger dan 1, geeft aan dat dit aandeel een hogere volatiliteit vertoont dan de markt. In theorie zou dit moeten betekenen dat het betreffende aandeel in een stijgende markt sterker stijgt dan de onderliggende markt. In een dalende markt staat daar een sterkere daling tegenover.
0,78
+/- Procentuele afwijking t.o.v. het 50-daags en 200-daags gemiddelde
Het 50-daags (200-daags) gemiddelde is een trendlijn van de koersontwikkeling die wordt vastgesteld door na elke beursdag het voortschrijdend gemiddelde van de slotkoersen van de afgelopen 50 dagen (200 dagen) te berekenen. De afwijking van de laatst gekende koers tegenover deze gemiddelden geeft mogelijk een indicatie van een meer dan normale stijging of daling van het aandeel gedurende de laatste dagen of weken.
200D gem. 50D gem.
  -7,63% -17,76%
2013 2014 2015
Courante winst per aandeel Courante winst per aandeel
De winst per aandeel exclusief uitzonderlijke elementen en afschrijving van goodwill.
-1,61 2,31 -1,23
Dividend per aandeel Dividend per aandeel
Het brutodividend dat betrekking heeft op een boekjaar, en in het daaropvolgende jaar wordt uitbetaald.
0,000 0,000 0,000
Ev/Ebitda EV/EBITDA
De waarde van de onderneming (entreprise value) berekend door de som van de marktkapitalisatie en de netto-schuldpositie, in verhouding tot de bedrijfskasstroom of earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.
-- 4,08 --
Koers/courante winst Koers/courante winst
De verhouding van de koers tegenover de courante winst. Wanneer we dit cijfer vergelijken met andere aandelen uit dezelfde sector kan dit een indicatie geven over een al dan niet dure waardering van het aandeel. Bij de Europese aandelen wordt de K/CW-verhouding berekend op basis van de verwachte winst voor de volgende 12 maanden.
-- 5,50 --
Dividendrendement Dividendrendement
Geeft de verhouding weer van het brutodividend ten opzichte van de huidige koers.
0,000 0,000 0,000
Koers/boekwaarde (intr. w.) Koers/boekwaarde
De verhouding van de koers tegenover de boekwaarde (het eigen vermogen per aandeel). Bij Belgische bedrijven wordt de laatst gepubliceerde boekwaarde genomen, bij holdings en vastgoedbevaks de intrinsieke waarde. De ratio wordt vaak gebruikt voor de waardering van traditionele bedrijven.
1,51
PEG Ratio PEG ratio
De price-earnings-to-growth ratio zet de koerswinstverhouding van het aandeel af tegenover de winstgroei, waarbij de winstgroei gedefinieerd wordt als de gecumuleerde stijging van de winst tussen 2008 en 2009 omgezet op jaarbasis. Een cijfer kleiner dan 1, wijst op een relatief 'goedkoop' aandeel. Een cijfer hoger dan 1 wijst op een relatief 'duur' aandeel. De PEG-ratio wordt vooral gebruikt bij groei-aandelen.
--
Aantal analisten Aantal analisten
Het aantal analisten die over de laatste 75 dagen hun winstvoorspelling aan Thomson IBES hebben doorgestuurd. Dit geeft een indicatie over de relevantie van de opinie en de actieve opvolging van een aandeel.
8
Aanbeveling Aanbeveling analisten
De Tijd bundelt de aanbevelingen voor individuele aandelen door professionele analisten. Het gemiddelde wordt berekend op basis van de adviezen die hoogstens 75 dagen oud zijn. Hoe hoger het cijfer (maximum 5 sterren), hoe positiever analisten zijn. Een cijfer dicht bij 1 geeft aan dat analisten zich negatief uitspreken over het aandeel. Meer info
4,20
Consensusvoorspelling laatst geüpdatet op 28/08/2014 om 23:45. Bron: THOMSON

Kerncijfers

Rendement in % 0,00 (2013)
Rendement op totale activa 0,00 (2013)
Winstmarge in % -5,06 (2013)
Current ratio 1,60 (2013)
Solvabiliteit in % 58,20 (2013)
Aantal werknemers 0 (2013)
Aantal aandelen (in duizenden) 29.794 (2013)
Beurskapitalisatie 456.000.000 (2013)
Koers einde boekjaar 15,30 (2013)

Verrichtingen

Van
Tot

Berichten

21.03.14 - Galapagos

EURONEXT meldt hierbij dat de Referentiemarkt (MoR) van GALAPAGOS wijzigt van EURONEXT
BRUSSELS in EURONEXT AMSTERDAM vanaf 28/03/2014. De GALAPAGOS aandelen blijven evenwel
genoteerd op de markt van zowel Amsterdam als Brussel.
GALAPAGOS heeft deze wijziging bekent gemaakt in een persbericht (te vinden op http://www.glpg.com/
files/4113/9540/1186/2014_12.pdf)
Bijgevolg:
- de handel van de GALAPAGOS aandelen zal overgebracht worden van handelsgroep A1 (Euronext
Brussels) naar handelsgroep J2 (Euronext Amsterdam) vanaf 28/03/2014.
- de orders in het orderboek zullen op 27/03/2014 geannuleerd worden na beurs (laatste handelsdag met
Euronext Brussels als referentiemarkt - MoR).
- de ISIN code, het handelssymbool en de Central Securities Depositary (CSD) worden niet gewijzigd en
blijven dus behouden.
- De sluitingskoers van 27/03/2014 zal dienen als referentieprijs op 28/03/2014, 1ste dag van de notering op
de nieuwe referentiemarkt (MoR): Euronext Amsterdam.
1 - Wijziging van handelsgroep
Vanaf 28/03/2014, zal het gewone aandelen uitgegeven door GALAPAGOS overgebracht worden van de
handelsgroep A1 naar de handelsgroep J2.
Nieuwe handelsgroep: J2 Handelswijze: Continuous
Stuks / %: Unit Hoeveelheid: 1
Gegarandeerd: Yes Settlement platform Euroclear Belgium
Product naam: GALAPAGOS
ISIN: BE0003818359 Euronext code: BE0003818359
Symbol: GLPG
2 - Annulatie van orders
De orders in het orderboek van het gewone aandelenuitgegeven door GALAPAGOS zullen als volgt worden
geannuleerd:
Reden: Change of Market of Reference
Annulering van orders op : 27/03/2014 na beurs
Order vernieuwen op: 28/03/2014
Type orders: New client orders
Product naam: GALAPAGOS
ISIN: BE0003818359 Euronext code: BE0003818359
Symbol: GLPG

11.12.13 - Galapagos

Vanaf 11/12/2013 heeft GALAPAGOS het tot de notering toegelaten aantal gewone aandelen met 3.025
verhoogd. Deze gewone aandelen zijn dooreenleverbaar met de reeds toegelaten gewone aandelen op
EURONEXT BRUSSELS.
Oud aantal: 29.791.021
Verhoging: 3.025
Nieuw aantal: 29.794.046
Reden: Exercise of option
nieuwe gewone aandelen, cp. 1 agh., uitgegeven op 6 december 2013, voortkomend uit de uitoefening van
personeelswarrants in het kader van de warrantenplannen van de vennootschap.
Opname gedaan in toepassing van artikel 18, par 2, g) van de wet van 16 juni 2006.
Product naam: GALAPAGOS
ISIN code: BE0003818359 Euronext code: BE0003818359
Handels symbool: GLPG

Markttransferten

Effect ISIN Code Vanaf Van Naar
Galapagos BE0003818359 28.03.14 Equities - Belgian - Continuous (A1) Equities - Foreign - Continous - R/Ex (J2)

Reporting

Benaming ISIN Laagste Hoogste Volume
Galapagos BE0003818359 16,80 16,80 30.000
Galapagos BE0003818359 16,13 16,13 1.909
Galapagos BE0003818359 16,11 16,11 25.000
Galapagos BE0003818359 17,35 17,12 11.000
Galapagos BE0003818359 16,47 16,47 50.000

Wijzigingen aantal effecten

Effect Datum ISIN Code Uitgegeven
Galapagos 29.01.14 BE0003818359 29.794.046
Galapagos 16.01.14 BE0003818359 29.791.021

Contactgegevens

Naam bedrijf Galapagos NV
Adres Generaal De Wittelaan L11 A3
Postcode 2800
Gemeente Mechelen
Land Belgium
Sector Biotechnology
Telefoon +32 (0)15 342 900
Fax +32 (0)15 342 901
E-mail ir@glpg.com
Website www.glpg.com
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor abonnees van De Tijd Digitaal, Digitaal + Weekend of Compleet.