Ga naar De Tijd
Uitspraak Fortis

Poll

Ageas gaat in cassatie tegen het Amsterdamse vonnis en legt een provisie aan van 130 miljoen euro voor schadeclaims. Is die provisie gepast?

Aanbevelingen

Meer

De overheidsschuld

Meer

De opinie van ZAK - juli 2014

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor abonnees van De Tijd Digitaal, Digitaal + Weekend of Compleet.