22:32 - 19 december 2008  

'Geen sprake geweest van beïnvloeding'

Ontslagnemend premier Yves Leterme blijft erbij dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van beïnvloeding van het gerecht in het Fortis-dossier, laat staan van een poging tot belemmering van de rechtsgang. Hij zegt te hebben gehandeld in eer en geweten en in het algemeen belang, maar moet aanvaarden dat de nota van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie het onmogelijk maakt het werk van de regering voort te zetten.
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor abonnees van De Tijd Digitaal, Digitaal + Weekend of Compleet.