15:28 - 28 april 2009  

Rechtbank fluit Modrikamen terug

De voorzitster van de rechtbank van koophandel van Brussel heeft het verzoek van advocaat Mischaël Modrikamen, in kort geding, om het stemrecht te schorsen van meer dan 170 miljoen aandelen van Fortis voor de algemene vergadering van de holding in Gent, dinsdag onontvankelijk verklaard. Modrikamen overweegt echter om in beroep te gaan. Dat kan ook nog na de algemene vergadering. 'Het is omdat ons verzoek om voorlopige maatregelen te treffen afgewezen is dat de onregelmatigheid die er volgens ons is, ophoudt te bestaan', zegt Laurent Arnauts van het kantoor Modrikamen.
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor abonnees van De Tijd Digitaal, Digitaal + Weekend of Compleet.