Belgische topwerken in Koninklijk Paleis

-- (tijd) - In het Koninklijk Paleis in Brussel wordt voor het eerst de rijkelijke oogst van twee decennia jagen op 's lands patrimonium tentoongesteld. Al 20 jaar koopt het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting Belgische kunstvoorwerpen, schilderijen, documenten met een uitzonderlijke historische of maatschappelijke waarde. Voor te dure stukken wordt de hulp van gulle collectioneurs ingeroepen.