Advertentie
Advertentie

Bosbranden niet ver van ons bed

-- (tijd) - Wie denkt dat we de effecten van de klimaatverandering maar over minstens een halve eeuw zullen voelen, moet zijn mening herzien. Meer grote bosbranden in Californië waar de noodtoestand is afgekondigd, is een tastbaar gevolg van de opwarming van de Aarde, zeggen wetenschappers. Het is ook voor Vlaanderen geen ver-van-ons-bed-show, want meer bosbranden brengen meer fijn stof naar onze contreien, met mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De ozonpieken krijgen naar jaarlijkse gewoonte alle aandacht, maar op de achtergrond blijven de gemiddelde hoeveelheden ozon en fijn stof toenemen.