Campagne moet filmpiraterij indijken

----(tijd) - Onze filmindustrie loopt volgens een schatting van de Belgische Antipiraterij Federatie (BAF) jaarlijks 30 miljoen euro mis door piraterij. Een sensibiliseringsactie, vooral gericht op jongeren, moet piraten de wacht aanzeggen. De noodkreet van de filmwereld roept sterke herinneringen op aan de campagne die de Belgische muziekindustrie in 2000 opzette tegen het illegaal kopiëren en downloaden van cd's.