Advertentie
Advertentie

De naam van de roos Umberto Eco

-- INHOUD: In 1327 wordt de Franciscaner monnik William van Baskerville naar een Benedictijner abdij in Noord-Italië gestuurd in een poging een oplossing te vinden voor het voortslepende conflict tussen de minderbroeders en de paus. Hij wordt vergezeld door de jonge novice Adson van Melk. Enkele dagen voor ze in het klooster aankomen, werd een monnik op geheimzinnige wijze gedood. Er volgen al snel meer moorden. Zo wordt een monnik met ingeslagen schedel gevonden, nadat hij aan William verteld had over een geheimzinnig manuscript. Uiteindelijk slagen William en Adson erin het mysterie op te lossen. In een geheim deel van de bibliotheek wordt het tweede boek van de Poetica van Aristoteles, over de komedie, bewaard. Een manuscript waarvan iedereen dacht dat het verloren was gegaan. Het gaat opnieuw verloren en er valt een zevende dode: het boosaardig genie achter het hele moordcomplot.