Gebouwd voor de toekomst Jim Collins, Jerry Porras

-- INHOUD: Waarin onderscheiden topondernemingen zich van andere bedrijven? Op basis van de koersontwikkeling in de periode 1926-1990 worden in dit boek 'visionaire bedrijven' gedefinieerd als die ondernemingen die minstens 15 keer zo goed gepresteerd hebben als het gemiddelde van de Dow Jones-index. Vervolgens vergelijken ze de strategie en bedrijfsvoering van deze 'kroonjuwelen' met die van hun meest directe concurrenten in dezelfde bedrijfstak. Zo wordt Ford afgezet tegen General Motors, Walt Disney tegen Columbia en Hewlett-Packard tegen Texas Instruments. Wat onderscheidt 3M, Wal Mart, en Sony van andere ondernemingen? Gaat het om charismatische leiders, visionaire marktinzichten of een adequate bedrijfsvisie? Nee, het betreft volgens de auteurs iets blijvenders en essentiëlers. Visionaire bedrijven onderkennen het verschil tussen wat nooit mag veranderen en wat open kan staan voor verandering, tussen wat echt heilig is en wat niet. De zeldzame kunst om continuïteit en verandering te managen is nauw verbonden aan de kunst een visie te ontwikkelen.