Het Dwaallicht Willem Elsschot

-- inhoud: Op een novemberavond wil Frans Laarmans voor een keer vroeg naar huis, naar zijn vrouw en zes kinderen. Maar hij ontmoet drie 'zwartjes', Afghanen op zoek naar een zekere 'Maria van Dam' die in de Kloosterstraat zou wonen. Na enig vruchteloos zoeken gaat hij naar een politiekantoor om het adres van Maria van Dam te vragen. De agent geeft hem twee adressen. Het is een kroeg. Daar ontstaat een discussie en Laarmans moet het christendom tegen de islam verdedigen. Hij besluit afscheid te nemen van zijn Afghaanse vrienden. Op de terugweg komt hij langs het tweede adres. Hij loopt door en verzucht dat 'de wil des Heren ondoorgrondelijk' is.