Kunstenhuizen luiden alarmbel voor verdraagzaamheid