Kunstmatig verwekte baby's ongezonder

(belga) - Een- en tweelingen die geboren worden na kunstmatige inseminatie of een hormoonbehandeling van de moeder hebben een iets zwakkere gezondheid dan natuurlijk verwekte baby's. Tot die bevinding kwam gynaecoloog Willem Ombelet, hoofd van het nieuwe fertiliteitscentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Voor het onderzoek werden de gegevens van meer dan 15.000 eenling- en tweelinggeboorten van zowel kunstmatige (non-IVF) als natuurlijke zwangerschappen verzameld en geanalyseerd. Ombelet heeft geen exacte verklaring waarom de kunstmatig verwekte baby's vaak minder gezond zijn dan natuurlijk verwekte.