Monumentendagen in heel Europa

-- (tijd) - In Vlaanderen staat de Open Monumentendag zondag in het teken van wonen. Maar ook meer dan veertig andere Europese landen of gemeenschappen zetten in deze periode de deuren van hun monumenten open voor het publiek. Ieder zorgt zelf voor de organisatie en kiest zijn eigen thema. Of hoe een gemeenschappelijk Europees project overal een eigen invulling krijgt.