'Niet alleen politiek gelobby in cultuursector'

-- (tijd) - Er heerst een sterke politisering op alle beleidsterreinen van de Vlaamse regering, niet alleen in de cultuursector. Dat zegt Staf Pelckmans, de voorzitter van de beoordelingscommissie kunstencentra, in een reactie op de aanval van zijn collega Herman Baeten aan het adres van de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit).