Opwarming te laag geschat

(tijd) - De temperatuurstijging door het broeikaseffect wordt nagenoeg de helft te laag ingeschat. Amerikaanse en Europese wetenschappers komen afzonderlijk tot dat besluit. Het stelt de consensusgegevens van het richtinggevende Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) ter discussie.