Subversief met een laagje suiker errond

-- (tijd) - Ongewenste tienerzwangerschap, generatieconflicten, botsende culturen, sociale en economische uitbuiting, de bekroonde Amerikaanse film 'Echo Park L.A.' vertelt een bekend verhaal, maar situeert het in een bruisende omgeving.