'Van keurslijf tot string' brengt geschiedenis ondergoed speels in beeld

-- (tijd) - 'Achter gesloten deuren' heet de tentoonstelling in het Historisch Museum in Rotterdam. Maar door sleutelgaten, spleten en kieren kan de bezoeker gluren naar een (w)onderwereld: die van de lingerie. 'Van keurslijf tot string' is een olijke sfeerschepping van wat niet mag gezien worden, maar zich hoe dan ook te kennen geeft.