Vijf economische kenmerken vormen basis rockconcert

(tijd) - De concertindustrie telt volgens Tom Evens vijf economische basiskenmerken. Vooreerst zijn er de hoge productie- en marginale kosten. Die creëren door het herhalende karakter van optredens een stijgende kostenspiraal. Concerten zijn ook een 'experience good'. De kwaliteit is pas te bepalen na consumptie. Toeschouwers kopen geen materieel product, maar een ervaring die op een bepaalde plaats en tijdstip geconsumeerd wordt. Daarom is het concertticket in principe waardeloos na het concert. Kopers worden gedreven door hun verzamelwoede, maar niet door enige economische rationaliteit.