VRT zoekt Vlaams monument voor restauratie

(tijd) - De VRT gaat op zoek naar een waardevol historisch Vlaams gebouw of ander onroerend erfgoed dat extra middelen verdient voor restauratie of herbestemming. Tijdens een rechtstreekse uitzending in februari beslist de kijker wie langs de kassa mag passeren.