'Levenskwaliteit hangt steeds meer af van immateriële zaken'

-- (tijd) - We leven niet meer in een 'age of change' maar in een 'change of age'. Zo vat Josephine Green haar visie samen. Want het komt in de geschiedenis niet vaak voor dat in pakweg een halve eeuw (1970 tot 2030) alles zo erg verandert dat de wereld een totaal andere plek wordt. Het industriële tijdperk is voorbij en de opkomende nieuwe tijd ligt ingebed in een heel andere sociale, technologische en economische omgeving. Bedrijven zullen over 25 jaar meer dan ooit samen met de eindgebruiker hun producten vormgeven.