Niet uw werkplek maakt u ziek, maar wel uw werk

Het 'sick building syndroom' is de verzamelnaam van symptomen die worden toegeschreven aan de werkplek. Een van de meest uitgebreide studies die tot nog toe over dit onderwerp zijn gevoerd komt nu tot de conclusie dat niet de werkplek de oorzaak is van de klachten, maar de stress die het werk meebrengt.

Het onderzoek werd gevoerd in 44 verschillende kantoren in de voorsteden van Londen. 4.052 mannelijke en vrouwelijke bedienden tussen 42 en 62 jaar beantwoordden een vragenlijst waarin werd gepeild naar hun algemene gezondheidstoestand en de mogelijke aanwezigheid van symptomen van het sick building syndroom. De kantoorwerkers kregen ook vragen voorgelegd over de fysieke eigenschappen van de gebouwen waarin ze werkten en de graad van stress die hun werk meebracht.

Zoals uit eerdere studies al gebleken is, vertoonden de vrouwen meer symptomen die te maken hebben met het sick building syndroom dan de mannen. De jongere werknemers hadden ook meer klachten dan de oudere. Eén op de vijf vrouwen en één op de zeven mannen vermeldden vijf of meer symptomen die betrekking hebben op het sick building syndroom. De onderzoekers konden wel maar een subtiel verband leggen tussen de fysieke werkomgeving en de symptomen.

Er bestond wel een duidelijk verband tussen de symptomen en het ongenoegen dat werknemers uitten over de stress en het gebrek aan steun op het werk. Opvallend was dat hoe meer de ondervraagden in hun werk gecontroleerd werden, hoe minder symptomen ze hadden. Het is dus beter te spreken over een 'sick job syndroom' dan over een 'sick building syndroom', aldus de onderzoekers.

Maar hieruit besluiten dat de werkomgeving geen enkele invloed heeft op de gezondheid van de werknemer is fout. Ze ligt namelijk ook aan de basis van nogal wat beroepsziekten.

C. De Kock, gezondheidsjournaliste Marmot, A.F. "Occupational and Environmental Medicine", Maart 2006: vol. 63: pp 286-289.
e-gezondheid

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud