Advertentie

Gereglementeerde beroepen

Vraag: Moet ik bij de start van mijn zelfstandige activiteit mijn beroepskennis bewijzen? Hoe kan ik dat doen?

Iemand die een zelfstandige activiteit wil uitoefenen (als eenmanszaak of vennootschap), moet zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bij die inschrijving moet men steeds de basiskennis van bedrijfsbeheer kunnen aantonen.
Voor de beroepen die hieronder worden opgesomd, de zogenaamde gereglementeerde beroepen, moet je naast je kennis van bedrijfsbeheer ook nog je beroepskennis bewijzen.
De beroepskennis is de noodzakelijke technische vakkennis die nodig is om het gekozen beroep naar behoren te kunnen uitvoeren. Het zijn als het ware beschermde beroepen, die niet zomaar iedereen mag uitoefenen. De eisen waaraan je moet voldoen verschillen van beroep tot beroep.
Vroeger werd er bij de inschrijving in de Kamers van Ambachten en Neringen een vestigingsgetuigschrift mee afgeleverd, als bewijs van beroepskennis. Nu geldt de inschrijving in de KBO als handels- of ambachtsonderneming als bewijs dat men aan de gestelde eisen inzake ondernemersvaardigheden voldoet.

Voor welke beroepen moet beroepskennis bewezen worden?

Klik hier voor de volledige lijst met de gereglementeerde beroepen (pdf)
Klik hier om Adobe Reader gratis te downloaden

Deze reglementering is van toepassing op kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen die één van de in de bovenstaande lijst gereglementeerde activiteiten willen uitoefenen.

  • het ondernemingshoofd
  • de echtgeno(o)t(e) of de sedert drie jaar samenwonende partner
  • een helper die deel uitmaakt van het gezin van de zelfstandige in de eerste, tweede of derde graad
  • een loontrekkende met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • de zaakvoerder
  • een werkende vennoot, of een beheerder of bestuurder; hij of zij moet effectief bij het beheer of de technische leiding van het bedrijf betrokken zijn
  • de echtgeno(o)t(e) of een sedert drie jaar samenwonende partner van de zaakvoerder, beheerder of bestuurder
  • een loontrekkende met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Indien de samenwonende partner, echtgeno(o)t(e) of helper het bewijs van beroepskennis levert, mag hij of zij geen andere beroepsactiviteit hebben. Wanneer een loontrekkende het bewijs levert, dan dient zijn contract van onbepaalde duur en voltijds te zijn.

Iemand kan zijn beroepskennis uiteraard bewijzen aan de hand van diploma's of getuigschriften die men voor het betrokken beroep heeft behaald.
Men kan ook terugblikken op praktijkervaring om de beroepskennis te bewijzen. Voor elk beroep bestaat er een apart uitvoerend koninklijk besluit waarin de voorwaarden waaraan een beroepservaring dient te voldoen, worden bepaald. Deze voorwaarden zijn dus verschillend per beroep.
De vereiste minimumduur van de praktijkervaring is voor de meeste beroepen 5 jaar. Die ervaring moet opgedaan zijn in de loop van de laatste 10 jaar (na de leeftijd van 18 jaar) die de aanvraag tot inschrijving in de KBO voorafgaan. Het maakt niet uit of men toen zelfstandige, werkend vennoot, bedrijfsleider of gewoon loontrekkende was. Voor volgende beroepen is echter een langere ervaring vereist en dit na de leeftijd van 21 jaar: aannemer van sloopwerken (5 jaar), tandtechnicus (7 jaar), installateur centrale verwarming (7 jaar) en opticien (8 jaar).
Deze ervaring moet uiteraard met een officieel document aangetoond worden. Dit kan bijvoorbeeld een getuigschrift van de belastingscontroleur, een attest van de sociale zekerheid of een loonfiche zijn.

Wat als je niet over de nodige beroepskennis beschikt?

Indien men geen diploma of ervaring heeft om de beroepskennis te bewijzen, kan men een examen afleggen voor de centrale jury van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Het VIZO organiseert in samenwerking met SYNTRA ( www.syntra.be ) een waaier aan vormingen en opleidingen. Hier kan men niet alleen terecht voor het behalen van het bewijs bedrijfsbeheer, maar ook voor het behalen van een vestigingsattest voor de gereglementeerde beroepen.

Indien je niet zeker bent of je het juiste diploma of voldoende ervaring hebt om een gereglementeerd beroep uit te oefenen, of indien je nog met andere vragen hierover zit, contacteer je best een ondernemingsloket. De inschrijving in de KBO gebeurt immers via een ondernemingsloket.
Op de website van het Ministerie van Economie, KMO en Middenstand vind je ook een 'vademecum van de onderneming' met extra informatie over de gereglementeerde beroepen: www.mineco.fgov.be

Miek Geiregat, VIZO Vlaams-Brabant

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud