Advertentie
Advertentie

Hoe meet men de klanten(on)tevredenheid?

Meten is weten. Om de klantentevredenheid te kennen en niet te vervallen in vage indicaties, moet een onderneming bewust omgaan met het begrip klantentevredenheid. Ondernemingen kunnen aantal en ernst van de klachten vastleggen, klanten informeel bevragen of een formele bevraging uitvoeren.