Hoe vermeldt u uw ondernemingsnummer op uw factuur?

Op 1 januari 2005 is elke ondernemer, vennootschap, of rechtspersoon verplicht zijn ondernemingsnummer te vermelden op alle stukken die uitgaan van de onderneming. In de gespecialiseerde pers verschijnen wel een aantal mogelijke formules, maar deze stemmen niet steeds overeen. Hoe zit het nu precies met die vermeldingen?

Op 1 januari 2005 is de overgangsperiode inderdaad voorbij. Voor starters na 1 juli 2004 gold die verplichting reeds onmiddellijk, maar vanaf 1 januari 2005 moet iedereen de nieuwe regels naleven en het ondernemingsnummer vermelden op alle officiële ondernemingsdocumenten (facturen, offertes, briefpapier, enz.).

Op http://www.mineco.fgov.be (onder Nuttig - Kruispuntbank van Ondernemingen - Ondernemingsloketten - FAQ - Ondernemingsnummer) kan u alvast terecht voor een actuele stand van zaken. Een overzicht aan de hand van concrete voorbeelden toont u hoe het kan. In dit overzicht is de inrichting gevestigd in het rechtsgebied Brussel:

De BTW-administratie vraagt de ondernemingen om tot en met 31 december 2005 het ondernemingsnummer uitgedrukt in 9 cijfers te gebruiken voor het nakomen van alle declaratieve verplichtingen (BTW-aangiften, klantenlistings, intracommunautaire opgaven ed.) en voor transacties met andere lidstaten van de Europese Unie.

Deze regeling doet geen afbreuk aan door andere wetgevingen opgelegde verplichtingen. Zo is inzake de vermelding van bankrekeningnummers op ondernemingsdocumenten niets gewijzigd. Het bankrekeningnummer moet worden vermeld, en bij elke grensoverschrijdende facturering binnen de Europese Unie moet de leverancier van goederen of diensten die betaling door overmaking accepteert daaraan zijn IBAN nummer en BIC code van zijn bankinstelling toevoegen. Ook in het geval van diverse tussenpersonen zijn er verplichte vermeldingen. Informeer bij uw beroepsvereniging.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud