Is franchise een interessante formule voor de opstart van mijn eigen zaak?

Als startende ondernemer kan u ervoor kiezen om zelf uw eigen idee uit te bouwen. Anderzijds kan u er ook voor opteren om op zelfstandige basis een reeds uitgetest concept (bijvoorbeeld een commerciële formule of een productiesysteem) toe te passen. Zo blijft u zelfstandig en doet u een beroep op een partner met ervaring. Franchise: een korte voorstelling...

Franchise is een samenwerkingsmethode tussen twee onafhankelijke partners waarbij de franchisegever aan de franchisenemer (mits betaling en onder welbepaalde voorwaarden) een commerciële formule of productiesysteem (door de franchisegever op punt gesteld) ter beschikking stelt. Beide partijen blijven zelfstandig en eigenaar van hun eigen zaak. Dit wil dus zeggen dat de franchisenemer voor eigen naam en voor eigen rekening werkt en dat er bijgevolg dus geen gezagsband bestaat tussen franchisegever en franchisenemer. Uiteraard is het wel zo dat beide partijen de contractueel vastgelegde bepalingen dienen te volgen. Wanneer alles optimaal verloopt combineert franchise de beste eigenschappen van een filiaalbedrijf met die van zelfstandig ondernemerschap.

  • Productiefranchise: de franchisenemer verkoopt de producten die door de franchisegever worden geproduceerd (Yves Rocher, Godiva,...)
  • Distributiefranchise: de franchisegever koopt aan en verkoopt door aan de franchisenemer, de franchisegever fungeert als centraal aankoper waardoor betere prijzen bedongen kunnen worden (Standaard Boekhandel, Spar,...)
  • Dienstenfranchise: de franchisenemer past het originele concept van de franchisegever toe (Pizza Hut, Novotel,...)
  • Industriële franchise: de franchisenemer produceert volgens de formule van de franchisegever

Gebruik maken van een reeds beproefd concept of een reeds beproefde methode heeft als grote voordeel dat het concept (normaal gezien) zijn waarde reeds bewezen heeft. U kan tevens meegenieten van de naambekendheid van het product of de dienstverlening. De franchisegever beschikt vaak ook over marktinformatie die door de franchisenemer kan worden gebruikt.

Het ondernemersrisico kan meestal makkelijker ingeschat worden aangezien de uit te voeren investeringen exact gekend zijn. Ook kan de franchisenemer rekenen op opleiding en ondersteuning van de franchisegever. De franchisenemer kan dus profiteren van de reeds opgedane ervaring en know how en kan eveneens genieten van schaal- en prijsvoordelen. Meestal krijgt de franchisenemer ook exclusiviteit toegewezen voor een bepaalde regio.

Belangrijkste nadeel van de constructie is dat de persoonlijke vrijheid en creativiteit van de ondernemer ingeperkt wordt doordat alle in het contract opgenomen clausules nageleefd dienen te worden. Als franchisenemer ben je ook steeds de kleinste partij, wat je machtspositie uiteraard verzwakt.

Ook de investeringslast valt vaak haast uitsluitend bij de franchisenemer en het is dus zeker aan te raden een duidelijk financieel plan op te stellen waarbinnen nagegaan wordt of de gevraagde investeringen wel voldoende te recupereren vallen. Tevens blijven alle risico's eigen aan het zelfstandig zijn bij de franchisenemer.

Tot slot willen we ook meegeven dat de informatie van de franchisegever steeds kritisch bekeken moet worden, want uiteraard is het bijvoorbeeld niet zo dat een bepaald concept dat elders werkt het ook in uw marktgebied sowieso goed zal doen. Het laten uitvoeren van een externe haalbaarheidsstudie kan hierbij helpen.

Voor het welslagen van een franchiseovereenkomst zijn duidelijke afspraken waarbij beide partijen hun rechten en plichten kennen noodzakelijk. Op basis hiervan kan er in een goede verstandhouding gestreefd worden om de samenwerking zo succesvol mogelijk te maken. Een succesvolle samenwerking biedt immers voor beide partijen enkel voordelen.

Potentiële franchisenemers raden wij ook aan zich juridisch te laten bijstaan vooraleer zij overgaan tot het ondertekenen van de overeenkomst en dit om tot in de puntjes op de hoogte te zijn van de inhoud en de consequenties van alle bepalingen die opgenomen werden binnen de overeenkomst. Franchisegevers die aangesloten zijn bij de Belgische Franchise Federatie respecteren de Europese deontologische code.

Daarenboven is het van belang om na te gaan of uw partner betrouwbaar is en in hoeverre de ondersteuning die u krijgt, opweegt tegenover de verplichtingen waaraan u moet voldoen. U dient als zelfstandig ondernemer voldoende vrijheid en beslissingsmacht te behouden. Uiteraard zullen de capaciteiten van u als ondernemer mede bepalend zijn voor het welslagen van het project.

Via www.partnership-fair.be verneem je meer over de beurs omtrent partnership en franchising die jaarlijks in het voorjaar georganiseerd wordt. Tevens kan u een bundeling van informatie aangaande het onderwerp terug vinden in de 'Officiële gids van de franchise in België', uitgegeven door de Belgische Franchise Federatie VZW en te bestellen via http://www.fbf-bff.be

VIZO Bedrijfsadvies

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud