Kan ik in mijn woning starten?

Vele starters stellen zich deze vraag. Het is goedkoop en soms ook praktisch. Om deze vraag te beantwoorden moeten we de situatie bekijken vanuit drie invalshoeken: fiscaal, planologisch en contractueel.

Als je huurder bent, moet je eerst en vooral van jouw huisbaas de toestemming krijgen om de bedrijfsactiviteit uit te oefenen in zijn huis. Als hij je deze toestemming geeft, wil dit niet automatisch zeggen dat je een gedeelte van de huurprijs fiscaal in rekening mag brengen. Daar komen we later op terug.

De overheid tracht het gebruik van de ruimte netjes te ordenen. Niet alles is zo maar overal toegelaten. Soms volstaat het dat je toelating bekomt om de bestemming van je huis te wijzigen. Misschien is een milieuvergunning nodig. Vele activiteiten zijn echter niet toegelaten in woongebieden. Heel wat informatie vind je terug op www.ruimtelijkeordening.be . Voor een specifiek perceel word je het best geholpen op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar de woning is gelegen.

Als je huurder bent, en je wil een deel van de huur als kost opnemen, zal de eigenaar fiscaal de rekening gepresenteerd krijgen. Indien in het oorspronkelijk huurcontract geen opsplitsing is gemaakt tussen beroepshuur en woninghuur, zal de eigenaar op de volledige huurprijs worden belast en kan hij deze belasting doorrekenen aan de huurder. Als huurder doe je er dus goed aan om met de huisbaas te overleggen en in het huurcontract op te nemen welk gedeelte van de huurprijs beroepshuur is.
Als je eigenaar bent van de woning zijn er vele constructies mogelijk. De eenvoudigste constructie is een gedeelte van de woning op te nemen bij de afschrijvingen. Daarover verscheen reeds een interessant artikel op Tijdnet . Waar de grenzen van het fiscaal toelaatbare liggen, kan je zelf uitpluizen op www.fisconet.fgov.be . Je kan ook een boekhouder of accountant raadplegen.

Eigenlijk is het mijn vennootschap aan wie ik verhuur

  • 2/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen (KI)
  • 40% van de huurontvangsten.

Patrick Jordens (VIZO)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud