**ABN: BARCLAYS ACCEPTEERT DAT WIJ BOD NIET MEER AANBEVELEN