**AGFA-GEVAERT: 1050 BIJKOMENDE AFVLOEIINGEN WERELDWIJD