**AGFA-GEVAERT: GEFASEERDE OPSPLITSING 'IN LOOP VAN 2008'