**AGFA-GEVAERT: NOG GEEN VERDERE OVERNAMES GEPLAND