**AGFA-GEVAERT: RVB BEVESTIGT ENGAGEMENT EENHEID HEALTHCARE