**AGFA-GEVAERT: RVB OVERTUIGD VAN GEFASEERDE OPSPLITSING