**AGFA VOERT GEEN GESPREKKEN OVER VERKOOP HC-DIVISIE