**ARCELOR BEVESTIGT INTENTIE EUR 6,5 MRD UIT TE KEREN