**ARTWORK SYSTEMS:VOOR USD 1,8 MLN BESTELLINGEN OP GRAPH EXPO