**AVH: MEERWAARDE VERKOOP BELANG SOFINIM IN SCF EUR 3,6 MLN