**BANKENTRIO KRIJGT VERKLARING GEEN BEZWAAR VAN FINANCIEN