**BARCO: EBITA NEGATIEF BEINVLOED DOOR ANDERE BEDRIJFSRESULTATEN