**BEFIMMO: S+P HERZIET OUTLOOK VAN STABIEL NAAR POSITIEF