**BESLISSING HOF VAN BEROEP IN ZAAK-IBT UITGESTELD