**BNP: OVERNAME FORTIS KAN NIET DOORGAAN ZOALS GEPLAND