**BREDERODE: NETTORESULTAAT 2003 EUR 79,1 MLN (-103,1)