**CAMPINE: NETTORES. 2003 MINSTENS EVEN GOED ALS 2002