**CMB VERWACHT VERLIES 2003 EUR 60 MLN VOOR BOCIMAR