**COFINIMMO: GROOTTE BEURSINTRODUCTIE STAATSBEVAK EUR 200 MLN