**COFINIMMO NEEMT ERFPACHT BELIARD I EN II VOLLEDIG OVER