**CONCENTRA BOEKT MEERWAARDE EUR 38,5 MLN OP ALMANIJ