**CONCENTRA - HOOFDAANDEELHOUDERS BEZITTEN 98,9% NA BOD