** DE ROUCK-FILIAAL NETGROUP VERKOOPT INTERNETTAK AAN PRODUWEB